Корисні сайти


Права та обов'язки студента


Законом “Про вищу освіту” закріплені 15 прав українських студентів на:

- вибір форми навчання;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою ВНЗ;

- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

- участь у об’єднаннях громадян;

- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- участь у формуванні індивідуального навчального плану;

- моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні й активну участь у науково-дослідній роботі;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

- безкоштовне користування у вузах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

 

Обов’язків у студента, як не дивно, аж два! Дотримуватися законів, статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу і виконувати графік навчального процесу, вимоги навчального плану. І майте на увазі, що студент повинен навчатися, а не вести війну за право отримувати освіту.


Читай, пізнавай, досліджуй

 

Вас вітає викладач правознавства викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії Аграрно-економічного коледжу ПДАА Кононенко Іван Володимирович


Даний ресурс створено для студентів коледжу з метою популяризації правознавства та галузей права. Вивчення навчальної дисципліни “Основи правознавства” є основною складовою частиною вивчення циклу гуманітарних дисциплін для спеціалістів будь-якого спрямування. На сучасному етапі становлення правової держави Україна необхідно спеціалісту точно і повно оволодіти основними знаннями з питань правознавства. Відповідно до завдання навчальної дисципліни, навчальна програма сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання базових законодавчих положень за такими галузями права, як конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне, трудове, господарське, житлове, екологічне та земельне право, а також з основ судової системи, правоохоронної діяльності та інших галузей права.


ГІМН УКРАЇНИ


Цікаві запитання

1.   Петру I так набридли злодії, хабарники, злочинці-чиновники,що він видав наказ: «Злодіїв вішати велімо, як тільки з'ясується, що вкрав він стільки, щоб вистачило…» На що?

2.   У середині XVI ст.. із султанської оранжереї зникли 3 огірки. Дізнавшись про це, султан наказав знайти злочинця. Начальник охорони викликав до себе 10 працівників оранжереї і швидко знайшов злодія. Як?

3.   У якому випадку на Запорозькій Січі закопували в одну могилу і живого і мертвого?

4.   У Кримінальному кодексі наведено злочин, який походить від назви варварського племені, яке зруйнувало Римську імперію, її культурні центри. Як називалося плем'я і власне злочин?

5.   Назва якого злочину походить від прізвища англійських лордів, які постійно порушували громадський спокій?

6.   Хто у казці «Колобок» скоїв найбільший злочин? Який?

7.   Казка, у якій двоє безпритульних обманом забирають у дитини гроші. Вкажіть назву казки та вид злочину.

8.   Казка, у якій жінка незаконно переміщує хлопчика у далеку північну країну. Вкажіть назву казки та вид злочину.

9.   Казка, у якій двоє стариків займаються вимаганням?

10.  Твір Марка Твена в якому йдеться про дружбу дітей із різних соціальних пластів, яка на той час в Америці не схвалювалась і навіть вважалась іноді порушенням суспільної моралі.