Історія Аграрно-економічного коледжу ПДАА

     Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії відкрив друге століття свого існування. Не багато навчальних закладів подібного профілю можуть похвалитися таким солідним віком.

     А почалося це в 1895 році, коли в Полтаві губернське земство відкрило школу садівництва і городництва другого розряду, яка й започаткувала історію сучасного коледжу.

     В 1900 році цей заклад був реорганізований в школу садівництва і городництва першого розряду, та проіснував ще дванадцять років. У травні 1912 року на базі школи садівництва було створено Полтавське училище садівництва з більш широкими можливостями для підготовки спеціалістів. Садово-городня школа-училище підготувало всього 243 спеціаліста для сільського господарства.

     24 листопада 1920 року за наказом Наркомзему України Полтавське училище садівництва реорганізоване в технікум садівництва з правом вищої школи. Це був вже новий тип спеціального навчального закладу з відповідним навчальним планом і програмами.

     Технікум одержав навчальний корпус Полтавського плодоягідного інституту по вул. Сковороди, 18, де він зараз і знаходиться. Крім навчального корпусу, технікум одержав приміщення гуртожитку на 340 осіб, а також навчально-дослідне господарство. База його зміцніла і розширилася, що дало можливість стати в ряд найбільших технікумів України.

     В 1937 році в навчальному закладі був відкритий відділ бджільництва. Починаючи з 1934 року, в технікумі почало функціонувати заочне відділення з плодоовочевим і рільничим напрямами, яке проіснувало до 1980 року з перервою 1941-1949 рр.

     В роки Великої Вітчизняної війни сотні випускників, студентів та викладачів технікуму гідно захищали землю України в боях з ворогом. Колишні студенти технікуму Г.Є. Гапон та І.М. Третяк удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу.

     В 1957-1958 навчальному році було проведено об’єднання Полтавського землевпорядного технікуму і Полтавського сільськогосподарського технікуму плодоовочівництва.

     Бухгалтерський відділ в технікумі проіснував до кінця 1957-1958 навчального року і був переведений в м. Лубни.

    В 1961-1962 навчальному році землевпорядний відділ був переведений в Красногорівський сільськогосподарський технікум, а старші курси були залишені до закінчення технікуму в Полтаві. Останній випуск техніків – землевпорядників Полтавський технікум плодоовочівництва здійснив в 1964 році, після чого відділ землевпорядкування був закритий.

     В цьому навчальному році, в технікумі відкрито новий відділ – зеленого будівництва на базі 7-8 річної школи. Відділ здійснив лише один випуск спеціалістів і був переведений в м. Харків. В 1965-1966 навчальному році цей відділ був закритий.

      В 1964-1965 навчальному році відкрито відділ агрохімії на базі середньої школи, а в наступний рік на базі 8-ми річної школи. В 1966-1967 навчальному році відкритий відділ гідромеліорації, що готував спеціалістів кількох профілів.

      З 1966 року навчальний заклад отримав назву Полтавський сільськогосподарський технікум.

     В 1971 році технікум відзначив своє 75-річчя. Указом Президії Верховної Ради України навчальний заклад “За заслуги в справі підготовки спеціалістів для сільського господарства” нагороджено “Почесною грамотою Президії Верховної Ради України”.

     В 1974 році відділ землевпорядкування був переведений із Красногорівського сільськогосподарського технікуму знову до Полтави. Тепер технікум мав такі відділення: “Плодоовочівництва”, “Агрохімії” і “Землевпорядкування”.

     В 1978 році в технікумі, з невідомих причин, закрито традиційний відділ плодоовочівництва, який з 1895 року протягом 83 років готував агрономів -плодоовочівників. Останній випуск спеціалістів цього профілю було зроблено в 1982 році.

    З метою зміцнення та створення кращої бази для виробничого навчання з підготовки спеціалістів для сільського господарства, в березні 1989 року, Полтавський сільськогосподарський технікум об’єднано з радгоспом ім. А.С. Макаренка в новий тип навчального закладу – радгосп-технікум ім.А.С.Макаренка.

     120 річний ювілей навчальний заклад відзначив 24 листопада 2015 року.

     В зв’язку з реформуванням вищих навчальних закладів, постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року Полтавський радгосп – технікум було ліквідовано і навчальний заклад було приєднано до Полтавського державного сільськогосподарського інституту, як структурний підрозділ без права юридичної особи. З квітня 1998року він іменується як Аграрний технікум Полтавського державного сільськогосподарського інституту, а з 1 березня 2005 року, згідно наказу Міністерства аграрної політики №82  “Про перейменування  навчального закладу”, він носить назву Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії.

      За 115 років своєї діяльності коледж підготував:

Агрономів – плодоовочівників         – 5107

Техніків – землевпорядників            – 4417

Агрономів – агрохіміків                     – 2549

Агрономів – рільників                       – 909

Техніків – гідромеліораторів            – 440

Техніків – бджільників                       – 416

Бухгалтерів с.г. підприємств            – 598

Фермерів                                          – 89

Організаторів с.-г. виробництва      – 195

Економістів з фінансування            -143

Разом                                                        – 14863 чол.

      Далеко за межами Полтавщини і навіть України працюють випускники коледжу. Серед тих, хто закінчив його, є люди чиї імена відомі на всю країну: колишній заступник Голови Ради Міністрів УРСР Н.Г. Кальченко; письменник, лауреат премії ім. Т.Г.Шевченка Петро Панч; Герої Радянського Союзу Г.Є.Гапон та генерал армії І.М.Третяк; перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації І.Ф.Близнюк; Герой України, директор ТОВ Агрофірми «Маяк» Котелевського району Корост Т.М.; колишній голова Решетилівської райдержадміністрації Бредун В.Г.; голова Кременчуцької районної ради Степаненко О.П.; директор ТОВ «Говтва» Решетилівського району Батюк П.А. та багато інших випускників. 

       На сьогоднішній день навчальний заклад проводить підготовку фахівців ОКР молодший спеціаліст із 6 спеціальностей:

Виробництво і переробка продукції рослинництва(Агрономія), ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р., з обсягом прийому 25 осіб.

Землевпорядкування, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р.,  з обсягом прийому 50 осіб.

Бухгалтерський облік, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р., з обсягом прийому 50 осіб.

Організація виробництва, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р., з обсягом прийому 50 осіб.

Фінанси і кредит, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р.,  з обсягом прийому 25 осіб.

Зелене  будівництво і садово-паркове господарство, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р., обсягом прийому 25 осіб.

        З усіх спеціальностей навчальний заклад акредитований за І рівнем.

 

     З усіх спеціальностей проводиться ступенева підготовка фахівців. Щорічно 40-45% випускників коледжу за результатами професійної співбесіди вступають на старші курси відповідних факультетів Полтавської державної аграрної академії, Харківського національного аграрного університету ім.В.В. Докучаєва і Національного університету біоресурсів і природокористування (м.Київ).

       Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам  і сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства.

Минають роки, незримими стежками линуть думки його вихованців до коледжу, де вони одержали знання та ідейне загартування. І всі вони віддають данину пошани найстарішому на Україні навчальному закладу, його мудрим викладачам і наставникам.