Семінарське заняття № 1.

Установчі документи суб’єктів комерційного права.

План:

1.    Правове становище: ТОВ, АТ, ТДВ, повного та командитного товариства.

2.    Права та обов’язки засновників і учасників суб’єктів господарювання. Установчі документи.

3.    Нормативні документи регулювання реєстрації підприємства.

4.    Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Семінарське заняття № 2.

Види власності

План:

1.    Право державної власності.

2.    Право комунальної власності.

3.    Право приватної власності.

4.    Право оперативного управління.

 

Семінарське заняття № 3.

Класифікація та види господарсько-правових санкцій

План:

1.     Господарсько-правова санкція: відшкодування збитків.

2.    Види господарсько-правових санкцій.

3.    Особливості відшкодування шкоди в комерційному праві.

4.    Оперативно-господарські та господарсько-управлінські санкції.

 

Семінарське заняття № 4.

Порядок визнання банкрутом.

План:

1.    Порядок визнання банкрутом: заява, провадження,засідання суду, винесення постанови.

2.    Відновлення платоспроможності боржника. Санація.

3.    Ліквідаційна процедура. Ліквідаційний процес.

4.    Припинення справи про банкрутство. Мирова угода.

 

Семінарське заняття № 5.

Правові засади антимонопольного регулювання.

План:

1.    Обмеження та регулювання діяльності монополій

2.    Антимонопольні органи та їх компетенції

3.    Види монополістичних правопорушень

4.    Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

 

Семінарське заняття № 6.

Правове регулювання біржової діяльності.

План:

1.    Поняття та види бірж. Біржові угоди.

2.    Біржова торгівля.

3.    Правовий статус бірж: товарної, фондової.

 

Семінарське заняття № 7.

Правове регулювання цін і ціноутворення.

План:

1.    Поняття цін, ціноутворення. Види цін і порядок їх встановлення.

2.    Правовий контроль дисципліни цін.

3.    Відповідальність за порушення дисципліни цін.

 

Семінарське заняття № 8.

Правовий режим інвестицій.

План:

1.    Поняття іноземних інвестицій. Основні аспекти іноземних інвестицій.

2.    Правове регулювання іноземних інвестицій.

3.    Розміщення іноземних інвестицій в Україні.

4.    Додаткові джерела фінансування економіки України.

Література:

1.    Шакун В. Правові основи підприємницької діяльності. – К., 1997.

2.    Господарське права. – К., 2000.

3.    Комерційне право України. – К., 2001.

4.    Білуха М. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К., 1996.

5.    Євдокимів В. Іноземні інвестиції. \\ Економіка. Фінанси. Право. –  Вип.1. – 1996.