Питання до іспиту (заліку)


1.     Різноманітні теорії походження держави.

2.     Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства.

3.     Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства.

4.     Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади.

5.     Загальна характеристика держав, що існували на території сучасної України.

6.     Співвідношення і взаємодія держави та особи.

7.     Форми взаємодії держави та об’єднань громадян.

8.     Загальна характеристика концепцій про суть і соціальне призначення держави.

9.     Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави.

10.                       Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

11.                       Характеристика джерел права.

12.                       Правотворення та реалізація норм права: загальна характеристика.

13.                       Правові відносини.

14.                       Правоохоронні системи та діяльність.

15.                       Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна.

16.                       Поняття та види правосвідомості та правової культури.

17.                       Правове виховання.

18.                       Форми правового виховання.

19.                       Правопорушення: поняття, причини і види.

20.                       Склад правопорушення та його ознаки.

21.                       Юридична відповідальність: поняття та ознаки.

22.                       Причини, види, функції та мета юридичної відповідальності.

23.                       Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї.

24.                       Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України.

25.                       Загальні засади демократичного конституційного ладу України.

26.                       Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

27.                       Види референдумів, виборче право та виборча система в Україні.

28.                       Поняття і ознаки місцевого самоврядування.

29.                       Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування.

30.                       Матеріально-фінансова та організаційно-правова основи місцевого самоврядування.

31.                       Система і джерела адміністративного права України. Характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення.

32.                       Загальне поняття колективного договору.

33.                       Загальне поняття трудового договору.

34.                       Підстави розірвання трудового договору. Трудова дисципліна.

35.                       Робочий час і час відпочинку.

36.                       Оплата праці.

37.                       Особливості трудової діяльності неповнолітніх.

38.                       Дисциплінарна та матеріальна відповідальність у трудовому законодавстві.

39.                       Індивідуальні та колективні трудові спори.

40.                       Пенсійне забезпечення в Україні.

41.                       Соціальний захист ветеранів війни та праці.

42.                       Соціальний захист сім’ї та дитинства.

43.                       Законодавство про охорону навколишнього природного середовища.

44.                       Екологічні права та обов’язки громадян та природокористувачів.

45.                       Види земель та їх правовий статус

46.                       Набуття і реалізація права на землю.

47.                       Гарантії права на землю. Охорона земель.

48.                       Управління в галузі використання і охорони земель.

49.                       Відповідальність за порушення земельного законодавства.

50.                       Загальні засади цивільного права України.

51.                       Об’єкти і суб’єкти цивільно-правових відносин.

52.                       Захист цивільних прав.

53.                       Право власності.

54.                       Зобов’язальне право.

55.                       Позадоговірні зобов’язання.

56.                       Спадкове право.

57.                       Загальне поняття приватизаційного права.

58.                       Приватизація майна.

59.                       Приватизація землі.

60.                       Загальне поняття господарського права.

61.                       Суб’єкти господарських правовідносин.

62.                       Інвестиції та інвестування.

63.                       Загальне поняття житлового права.

64.                       Житловий фонд України та його види.

65.                       Порядок надання житла та договір житлового найму.

66.                       Поняття та предмет сімейного права України.

67.                       Сім’я та шлюб за сімейним законодавством.

68.                       Права та обов’язки членів сім’ї.

69.                       Акти громадського стану. Опіка, піклування, позбавлення батьківства.

70.                       Поняття та предмет фінансового права. Бюджет і бюджетна система.

71.                       Податкова політика, система оподаткування, види податків.

72.                       Платники податків та об’єкти оподаткування.

73.                       Банки та банківська діяльність в Україні.

74.                       Стадії злочину та співучасть у злочині.

75.                       Добровільна відмова від вчинення злочину.

76.                       Кримінальне покарання. Поняття та ознаки.

77.                       Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

78.                       Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності.

79.                       Органи прокуратури, внутрішніх справ, податкової служби, служби безпеки та інші.

80.                       Омбудсмен, юстиція, нотаріат, адвокатура.

 

81.                       Поняття виявлення та розслідування злочину.