Для спеціальності:

071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент",201 "Агрономія",206 "Садово-паркове господарство"


Семінарське заняття № 1.

(2 години)

Основи теорії держави і права

План:

1.     Історичні типи та форми держави. Історичні типи держав, що існували на території України.

2.     Правова та соціальна держава.

3.     Громадянське суспільство.

4.     Правопорушення та юридична відповідальність.

5.     Норми права.

Семінарське заняття № 2.

(2 години)

Основи конституційного права України.

План:

1.     Загальні засади демократичного конституційного ладу України.

2.     Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

3.     Види референдумів, виборче право та виборча система в Україні.

 

Семінарське заняття № 3

(2 години)

Основи адміністративного права України

План:

1. Поняття та види адміністративних правопорушень..

2. Адміністративна відповідальність..

3. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

 

Семінарське заняття № 4.

(2 години)

Основи трудового права України.

 

План:

1.     Підстави розірвання трудового договору. Трудова дисципліна.

2.     Робочий час і час відпочинку. Оплата праці.

3.     Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

4.     Індивідуальні та колективні трудові спори.

 

Семінарське заняття № 5.

(2 години)

Фінансове право України.

План:

1.     Поняття та предмет фінансового права. Бюджет і бюджетна система.

2.     податкова політика, система оподаткування, види податків.

3.     Платники податків та об’єкти оподаткування.

4.     Банки та банківська діяльність в Україні.

 

Семінарське заняття № 6.

(2 години)

Основи земельного права України.

План:

1.     Набуття і реалізація права на землю.

2.     Гарантії права на землю. Охорона земель.

3.     Управління в галузі використання і охорони земель.

4.     Відповідальність за порушення земельного законодавства.

 

Семінарське заняття № 7.

(2 години)

Основи кримінального права України.

План:

1.     Стадії злочину та співучасть у злочині.

2.     Добровільна відмова від вчинення злочину.

3.     Кримінальне покарання. Поняття та ознаки.

4.     Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

 

Семінарське заняття № 8-9.

(4 години)

Судова та правоохоронна діяльність.

План:

1.     Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності.

2.     Органи прокуратури, внутрішніх справ, податкової служби, служби безпеки та інші.

3.     Омбудсман, юстиція, нотаріат, адвокатура.

 

4.     Поняття виявлення та розслідування злочину. 

Для спеціальності:

193 "Геодезія та землеустрій"


Семінарське заняття № 1.

(2 години)

Основи теорії держави і права

План:

1.     Історичні типи та форми держави.

2.     Історичні типи держав, що існували на території України.

3.     Правова та соціальна держава.

4.     Громадянське суспільство.

5.     Правопорушення та юридична відповідальність.

6.     Норми права.

 

Семінарське заняття № 2.

(2 години)

Конституційне право України.

План:

1.     Загальні засади демократичного конституційного ладу України.

2.     Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

3.     Види референдумів, виборче право та виборча система в Україні.

4.     Гілки влади (законодавча, виконавча, судова)

 

Семінарське заняття № 3

(2 години)

Основи адміністративного права

План:

1. Поняття та види адміністративних правопорушень..

2. Адміністративна відповідальність..

3. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

 

Семінарське заняття № 4.

(2 години)

Основи трудового права.

План:

1.     Підстави розірвання трудового договору. Трудова дисципліна.

2.     Робочий час і час відпочинку. Оплата праці.

3.     Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

4.     Індивідуальні та колективні трудові спори.

 

Семінарське заняття № 5.

(2 години)

Правовідносини в сімейному праві.

План:

1.     Шлюб та сім’я. Порядок укладення та припинення шлюбу. Шлюбний договір.

2.     Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.

3.     Майнові права та обов’язки подружжя.

4.     Права та обов’язки батьків і дітей.

5.     Опіка і піклування.

 

Семінарське заняття № 6.

(2 години)

Фінансове право України.

План:

1.     Поняття та предмет фінансового права. Бюджет і бюджетна система.

2.     податкова політика, система оподаткування, види податків.

3.     Платники податків та об’єкти оподаткування.

4.     Банки та банківська діяльність в Україні.

 

Семінарське заняття № 7.

(2 години)

Види бірж та біржові ринки.

План:

1.     Товарна біржа.

2.     Фондова біржа.

3.     Валютна біржа.

4.     Ринок цінних паперів.

5.     Ф’ючерсний ринок.

 

Семінарське заняття № 8.

(2 години)

Податкове право України.

План:

1.     Поняття податку та його види.

2.     Система оподаткування.

3.     Прибутковий податок з громадян.

4.     Єдиний сільськогосподарський податок.

5.     Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

Семінарське заняття № 9.

(2 години)

Земельне право України.

План:

6.     Набуття і реалізація права на землю.

7.     Гарантії права на землю. Охорона земель.

8.     Управління в галузі використання і охорони земель.

9.     Відповідальність за порушення земельного законодавства.

 

Семінарське заняття № 10.

(2 години)

Правові основи соціального захисту.

План:

1.     Поняття права соціального захисту та соціального забезпечення.

2.     Пенсійне забезпечення в Україні.

3.     Правові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

4.     Державна соціальна підтримка сім’ї, материнства й дитинства, інших категорій громадян.

 

Семінарське заняття № 11.

(2 години)

Кримінальне право України.

План:

1.     Кримінальне покарання та його види.

2.     Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності.

3.     Стадії злочину та співучасть у злочині.

4.     Добровільна відмова від вчинення злочину.

5.     Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

 

Семінарське заняття № 12-13.

(4 години)

Судова та правоохоронна діяльність.

План:

1.     Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності.

2.     Органи прокуратури, внутрішніх справ, податкової служби, служби безпеки та інші.

3.     Омбудсман, юстиція, нотаріат, адвокатура.

 

4.     Поняття виявлення та розслідування злочину.