Питання до семінарських занять з навчальної дисципліни « Політична економія».

 

Семінарське заняття № 1.

 

   Тема : Політекономічні напрями, школи, течії.

1. Виникнення та основні етапи розвитку політекономії.

2.Розвиток політекономії в XV-XIX ст. .

3. Марксистська політекономія.

4. Основні течії сучасної економічної думки.

 

Література :

1.  Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.     Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.     Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.     Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.     Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.      Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.     Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.     Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.     Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.           Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169 с.

 

Семінарське заняття № 2.

 

   Тема:  Виробничі відносини.

1.Виробничі відносини їх суть, система і структура.

2.Структура суспільного виробництва.

3. Основні чинники виробництва.

4. Цілі і наслідки виробництва.

 

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169 с.

  

Семінарське заняття № 3.

 

   Тема:  Закон зростання потреб.

1. Закон зростання потреб.

2. Суперечності між потребами та обмеженістю ресурсів.

3. Роль виробництва у задоволенні потреб.

4. Економічні інтереси та їх класифікація.

 

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169 с.

 

Семінарське заняття № 4.

 

   Тема:  Джерела і рушійні сили розвитку економіки суспільства

1. Економічні суперечності та їх класифікація.

2. Ефективність суспільної економіки..

3. Напрями підвищення ефективності економічної системи.

 

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169

 

Семінарське заняття № 5. 

 

   Тема:  Еволюція власності.

1. Еволюція типів і форм власності.

2. Відносини власності на сучасному етапі.

3. Відносини власності в Україні.

 

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169

 

Семінарське заняття № 6. 

 

   Тема:  Теорії та закон вартості.

1. Теорії вартості.

2. Закон вартості.

3. Гроші  та теорії грошей.

4. Грошовий обіг і його закони.

 

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169

 

Семінарське заняття № 7. 

 

   Тема:  Монополія і конкуренція.

1. Форми монополії та економічні наслідки монополізму.

2. Підприємство як основний суб’єкт ринкової економіки.

3. Капітал. Витрати виробництва.

4. Підприємництво, його суть та умови і функції.

         

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169

 

Семінарське заняття № 8. 

 

   Тема: Змішана економіка і приватний сектор.

1. Домогосподарства як підсистема приватного сектора..

2. Фірми як підсистема приватного сектора.

3. Кругообіг ресурсів, продуктів і доходу..

 

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169

 

Семінарське заняття № 9. 

 

   Тема: Система національних рахунків.

1. Система національних рахунків.

2. Валовий національний продукт та валовий внутрішній продукт.

3. Національне багатство та його відтворення.

 

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169

 

Семінарське заняття № 10

 

  Тема: Теорії економічного зростання.

1. Теорії економічного зростання.

2. Циклічність економічного розвитку.

3. Економічні кризи та шляхи виходу.

4. Проблема економічного зростання в Україні.

 

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169

 

Семінарське заняття № 11

 

  Тема: Економічні та соціальні доходи.

1. Доходи населення та їх види.

2. Заробітна плата – основна форма доходів населення.

3. Споживання і заощадження як функції доходу.

4. Рівень життя населення та його показники.

 

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин. -  

6.         Москва, МИСИС, 1998.-440 с.

7.         Політична економія: Метод рекомендації до виконання курсових обіт для студ. Ф-

     ту «Обліку та фінансів». - Полтава, ПДАА, 2006. - ЗО с.

8.         Солтис В.В. Політична економія: Посібник (модульний варіант). - Київ, Зовнішня  

     торгівля, 2007. - 432 с

9.         Туган-Барановський М.І. Політична економія. Київ. - Наукова думка, 1994. — 261

10.       Ільченко Н.В.Політична економія.Навчально-методичний посібник.-2005. – 169

 

Семінарське заняття № 12. 

 

  Тема: Інтеграція економіки України.

1. Основні види інтеграційних формувань.

2. Проблеми інтеграції економіки України.

3. Міжнародне співробітництво України

            

Література :

1.       Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник - Київ, Ельга”, 2002. - 526 с.

2.         Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник,- Київ, Ельга”, 2000. - 526 с.

3.         Бибик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. -Київ. - МАУП, 1996. - 142 с

4.         Ніколенко Ю.В. Політекономія. Підручник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 412 с

5.         Основи зкономической теории: Политзкономия. Учебное пособие. / Д.Д.Москвин.