Тема № 1. Принципи трудового права України.

План:

1.     Поняття основних принципів трудового права України.

2.     Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.

3.     Зміст принципів трудового права.

4.     Основні права та свободи громадян закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин.

 

Тема № 2. Джерела трудового права України.

План:

1.     Конституція України як основне джерело трудового права.

2.     Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини.

3.     Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Локальні правові норми.

 

Тема № 3. Суб’єкти трудового права України.

План:

1.     Власник або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права України.

2.     Підприємство як суб’єкт трудового права України.

3.     Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України.

4.     Профспілковий орган підприємства як суб’єкт трудового права України.

 

Тема № 4. Колективний договір

План:

1.     . Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів.

2.      Поняття, сторони і порядок укладення колективного договору.

3.     Зміст і структура колективного договору.

4.     Колективні переговори по укладенню колективного договору.

5.     .Поняття, сторони і зміст угод. Укладення , зміна і контроль за виконанням угод.

6.     Види угод (генеральні, регіональні, галузеві)

 

Тема № 5. Правове регулювання зайнятості населення.

План:

1.     Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України.

2.     Міжнародні правові акти про зайнятість.

3.     Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні.

4.     Поняття працевлаштування та його правові форми.

5.     Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами.

6.     Поняття безробітного і його правове становище.

 

Тема № 6. Припинення трудового договору.

План:

1.     Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

2.     Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

3.     Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого нам органу.

4.     Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

5.     Порядок звільнення з роботи.

 

Тема № 7. Робочий час і час відпочинку.

План:

1.     Режим роботи і облік робочого часу. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення.

2.     Поняття відпочинку та його види. Трудові відпустки.

3.      Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.

4.     Соціальні відпустки.

 

Тема № 8. Оплата праці

План:

1.     Тарифна система та її складові.

2.     Система оплати праці.

3.     Оплата праці при відхиленні від умов передбачених тарифами.

4.     Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку.

 

Тема № 9. Внутрішній трудовий розпорядок.

План:

1.     Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків.

2.     Юридична відповідальність за порушення трудових обов’язків.

3.     Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх застосування.

 

Тема № 10. Матеріальна відповідальність.

План:

1.     Види матеріальної відповідальності. Обмеження матеріальної відповідальності робітників і службовців.

2.     Повна і підвищена матеріальна відповідальність

3.     Порядок визначення розміру шкоди та порядок відшкодування шкоди.

4.     Матеріальна відповідальність за шкоду заподіяну працівникам.

5.     Написання цивільно-правових документів.

6.     Виконання вправ.

 

 

Тема № 11. Трудові спори..

План:

1.     Комісії по трудових спорах.

2.     Судовий порядок розгляду трудових спорів.

3.     Порядок розгляду колективних трудових спорів.

 

Література:

1.    Гирич О. Трудове право. – К., 1999.

2.    Закон України “Про власність”.

3.    Закон України “Про колективний договір і угоди”.

4.    Закон України “Про порядок вирішення колективних спорів”.

5.    Закон України “Про оплату праці”.

6.    Закон України “Про охорону праці”.

7.    Кодекс законів про працю України.

8.    Конституція України.

9.    Прокопенко В. Трудове право України. – К., 2000.

10.                       Трудове право. – К., 2001.

11.                       Трудове право України. – К., 2002.

12.                       Чанишева Г. Трудове право України. Практикум. – К., 1999.

13.                       Цивільно-правові документи. Зразки. – К., 2001.