Три шляхи ведуть до знання: шлях міркувань – цей шлях найблагородніший, шлях наслідування – це найлегший шлях, шлях досвіду – цей шлях найтяжчий.

Конфуцій.

 

Я, Кононенко Іван Володимирович, народився 11 лютого 1968 року у селі Зуївці Миргородського району Полтавської області.

В 1985 році закінчив Зуївцівську середню школу. В тому ж році поступив до Полтавського державного педагогічного інституту на історичний факультет за спеціалізацією “Історія і право”, який закінчив в 1992 році.

З 1986 року по 1988 рік проходив військову службу в лавах Радянської армії, яку закінчив старшим радіорелейним механіком.

Навчаючись на 5 курсі ПДПІ з 1 вересня 1991 по 1 червня 1992 року працював лаборантом на кафедрі правознавства в Полтавському державному аграрному коледжі управління і права.

З 1 вересня 1992 року був прийнятий в Полтавський радгосп-технікум ім. А.Макаренко на посаду викладача суспільних дисциплін, де працюю і до цього часу. З цього часу викладач суспільних дисциплін, завідувач кабінетом історії і суспільних дисциплін, класний керівник, голова циклової комісії, методист коледжу.

З 1998 року постійний учасник обласного методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін. Маю ряд доповідей на актуальні теми. Неодноразово був відзначений Подяками та Грамотами Обласного методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін.

З 1998 по 2012 рік проходив стажування на кафедрах політекономії та правознавства при Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

З 1998 року голова циклової комісії соціально-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін. В 2000 році очолив циклову комісію соціально-гуманітарних дисциплін, якою керую до цього часу. Циклова комісія при керівництві є активним учасником методичної та виховної роботи навчального закладу. Серед викладачів циклової комісії та навчального закладу користуюся повагою.

Довгий час був курівником гуртка „Історик”, студенти якого були учасниками науково-пошукової роботи, що брала участь в НМЦ.

За час р­об­оти в навчальному закладі в­ид­ано більше 10 методичних посібників, якими користуються не лише викладачі навчального закладу, але і всієї України: 

1.        Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи права” (2001 рік);

2.        Політологія. – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації. – Полтава: - 2001 – 215 с.

3.        Релігієзнавство. Розділ "Християнство". - Короткий тлумачний словник для студентів вищих навчальних закладів І - ІІ рівня акредитації. (456 слів) -Полтава. - 2003 - 36 с.

4.        Правознавство. Словник-довідник.: Законодавчі та нормативні терміни, поняття, визначення. – Полтава, 2003 - 2757 слів.

5.        Практикум з навчальної дисципліни “Трудове право” для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації. (2003 рік).

6.        Кононенко І.В. Основи правознавства. Тестові завдання. – Київ, видавництво ПАЛИВОДА А.В. 2008.

7.        Аграрне право України. Конспект лекцій. Підручник для студентів вищих навчальних закладів./ Автор Кононенко І.В. – Полтава, Астрая, 2007.

8.         Кононенко І.В. Основи біржового права. – К., Кондор, 2007.

9.        Кононенко І.В. Трудове право України. Модульний курс. – К., Кондор, 2011.

10.    Кононенко І.В, Основи правознавства. Навчальний посібник в схемах і таблицях. – К., Кондор 2008.

11.   Практикум з навчальної дисципліни «Основи правознавства» для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації. (2013 рік).

Два навчальні посібники мають гриф Міністерства освіти і науки: «Основи біржового права», «Основи правознавства. Навчальний посібник в схемах і таблицях».

Наукова і методична діяльність неодноразово була відмічена Подяками та Грамотами Навчально-методичного центру Міністерства аграрної політики України І та ІІ рівня акредитації.

За значний внесок в розвиток освіти та науки було відмічено Міністерством освіти і науки в 2007 році нагрудним знаком «Петра Могили» та за високу професійну майстерність, плідну працю в інтересах міської територіальної громади, вагомий внесок у розвиток освіти, підготовку кваліфікованих спеціалістів нагрудним знаком виконавчого комітету Полтавської міської ради «Почесна грамота» в 2008 році

Неодноразово брав участь в республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Є автором базових програм з правознавства для спеціальностей «Землевпорядкування» спеціалізації «Регулювання земельних і майнових відносин» та спеціальності «Організація виробництва» спеціалізація «Правове регулювання агробізнесу».

З 1994 р­оку був куратором 9 н­авч­ал­ьних гр­уп.  Групи були на провідних позиціях в навчальному закладі, постійно займали перші місця в навчально-виховному рейтингові.

Є викладачем-методистом, спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії.