Щоб дати учням іскринку знань, вчителю потрібно ввібрати ціле море світла.

В.О.Сухомлинський

Базові навчальні програми:

1.     Історія і теорія держави і права.

2.     Адміністративне право України.

3.     Трудове право України.

4.     Цивільне і сімейне право України.

5.     Комерційне право України.

6.     Теорія держави і права.

7.     Правові основи підприємницької діяльності.

8.     Цивільно процесуальне право України.

9.     Кримінальне право України.

10.      Податкове право.

11.      Філософія.

12.      Політологія.

 

Впровадження інноваційних технологій в навчальному та виховному процесі:

а) електронні посібники

1.     Збірник нормативно-правових актів і документів із земельно-майнових відносин

2.     Електронний посібник Основи правознавства. Для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

3.     Трудове право України. Для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

4.     Збірник нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці. для курівників вищими навчальними закладами.

5.     Електронний посібник. Трудове право України Модульний курс

б) тестовий контроль знань

1.     Основи правознавства. Тестовий контроль знань для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації по підготовці молодших спеціалістів

2.     Трудове право. Тестовий контроль знань для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації по підготовці молодших спеціалістів

в) кодоматеріали

1.     Кодоматеріали. Аграрне право України

2.     Кодоматеріали. Основи правоохоронної діяльності в Україні

3.     Кодоматеріали. Трудове право України

4.     Кодоматеріали. Конституційне право України

5.     Кодоматеріали. Сімейне право України

6.     Кодоматеріали. Кримінальне право

г) мультимедійний супровід занять і виховних заходів

1.     Тема: Кримінальне право України

2.     Тема: Методи державного управління. Поняття і види адміністративного примусу

3.     Виховна година на тему: Відродження народних свят, традицій та обрядів

4.     Виховна година на тему: Славний рід козацький

 

Методичні рекомендації:

1.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Історія і теорія держави і права”;

2.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Адміністративне право України”;

3.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Трудове право України”;

4.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Цивільне і сімейне право України”;

5.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Комерційне право України”;

6.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія держави і права”;

7.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності”;

8.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Цивільно процесуальне право України”;

9.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Кримінальне право України”;

10.      Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Податкове право”;

11.      Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Філософія”;

12.      Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Політологія”;

13.      Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінансове право”;

 

Участь в обласних методичних засіданнях:

1.     Шляхи підвищення ефективності освіти. (1999 рік);

2.     Історія освіти в Україні. (2000 рік);

3.     Відкрите заняття-суд з навчальної дисципліни “Кримінальне право” (2004 рік).

4.     Твори авторського права (2011 рік)

5.     Правове забезпечення екологічної безпеки (2013 рік)

 

Видавнича діяльність:

1.    Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи права” (2001 рік);

2.    Політологія. – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації. – Полтава.: . - 2001 – 215 с.

3.    Релігієзнавство. Розділ "Християнство". - Короткий тлумачний словник для студентів вищих навчальних закладів І - ІІ рівня акредитації. (456 слів) -Полтава. - 2003 - 36 с.

4.    Правознавство. Словник-довідник.: Законодавчі та нормативні терміни, поняття, визначення. – Полтава, 2003 - 2757 слів.

5.    Практикум з навчальної дисципліни “Трудове право” для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації. (2003 рік).

6.    Основи біржового права. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007

7.    Аграрне право України. Конспект лекцій. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. /Автор Кононенко І.В.. – Полтава,: Астрая, 2007. – 200 с.

8.    Основи правознавства. Тестовий контроль знань. – К.: Вид. Паливода, 2009

9.    Основи правознавства. В схемах і таблицях. – К.: Кондор

10.      Трудове право. Модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2014

 

Участь в республіканських науково-практичних конференціях:

1.    ІІ міжвузівська наукова конференція присвячена 10-й річниці незалежності України. (2001 рік), стаття “До питання про земельні відносини”;

2.    Всеукраїнська науково-практична конференція “Науково педагогічна спадщина В.І. Вернадського як планетарне явище” (2001 рік), стаття “Філософська проблематика простору у творчості В.Вернадського”;

3.    Міжвузівська науково-практична конференція “Творча спадщина Г.С. Сковороди і сучасність” (2002 рік), стаття “Г.С. Сковорода про щастя людського життя”;

4.    Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Академік В. Вернадський і світ у третьому тисячолітті” (2003 рік), стаття “Філософські погляди В. Вернадського на природознавство”;

5.    Обласна студентська науково—практична конференція “Академік В.І.Вернадський і світ у третьому тисячолітті” (2003 рік), стаття “В.Вернадський. Перехід біосфери у ноосферу: прогнозування та реальність”;

 

Виступи на сторінках преси:

1.     Кузня кадрів для села. (“Зоря Полтавщини”, 1995 рік);

2.     Від наложниці до берегині (“Полтавський вісник”, 1999 рік);

3.     Самостійна робота – шлях до самосвідомості студента (“Імідж сучасного педагога”, 2004 рік);

4.     Особливості реабілітаційних заходів виховання студентів з особливими вадами (“Імідж сучасного педагога”, 2004 рік).

5.     Бабич Іван Трохимович – педагог–наставник («Імідж сучасного педагога», 2010 рік)

6.     Юні аграрії миргородського краю («Миргород – рідний край», 2013 рік)

 

Навчально-методичні комплекси:

1.    Історія і теорія держави і права.

2.    Адміністративне право України.

3.    Трудове право України.

4.    Цивільне і сімейне право України.

5.    Комерційне право України.

6.    Теорія держави і права.

7.    Правові основи підприємницької діяльності.

8.    Цивільно процесуальне право України.

9.    Кримінальне право України.

10.                 Податкове право.

 

11.                 Фінансове право.